Safe Space Tbilisi
თბილისის მერია დავების განხილვის საბჭოს სასამართლოში უჩივის ბეჭდვა ელფოსტა
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაციების მოძიების გზები სტატიაში:  „საჯარო ინფორმაციის მოპოვება ელექტრონულად; ნაწილი#4“  უკვე მოგაწოდეთ.  არასწორად გამოცხადებული ტენდერების შეწყვეტის უფლებამოსილება კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭოს აქვს.  არასწორად გამოცხადებული ტენდერების შეწყვეტის პრეცედენტები არსებობს. განვიხილავ ერთერთ მათგანს, რომელიც, თავისი სპეციფიკით, ძალიან საინტერესოა.
2013 წლის 22 იანვარს  თბილისის მერიამ  ხეების მოჭრის, გადაბელვის და ფორმირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერი (სპა 130001810) გამოაცხადა. ტენდერი ჯამში 5790 ხის  გადაბელვა–ფორმირებასა და მოჭრაზე იყო გამოცხადებული (1990 ხის მოჭრა, 500 ხის გადაბელვა, 3300 ხის ფორმირება). შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 280 000 ლარს შეადგენდა. ტენდერი შ.პ.ს. „თბილისის შადრევნების“ (ფირმა, რომელიც ტენდერში  მონაწილეობას არ იღებდა) საჩივრის შედეგად დავების განხილვის საბჭომ შეაჩერა. საჩივრის ძირითადი  საფუძველი იყო ის, რომ თბილისის მერიას, მომსახურების გასაწევი  5790 ხიდან არცერთის მისამართი არ ჰქონდა  მითითებული. გთავაზობთ ოქმიდან ამონარიდს, თუ როგორ ასაბუთებს თბილისის მერიას თავის პოზიციას: „1990 ხე რაოდენობრივად გამომდინარეობს ბიუჯეტიდან. რაც შეეხება მისამართებს, ხის მისამართის ზუსტად განსაზღვრა შეუძლებელია. 1990 ხე მდებარეობს ქალაქში, ასევე პარკებში. ქარიშხლის გამო, რომელიც შარშან მოხდა, საჭირო გახდა ხეების მოჭრა. თუმცა, კონკრეტულად, რომლის მოჭრის საჭიროება იდგა, რათქმაუნდა,  ვერ განისაზღვრებოდა. წინასწარ ვერ განისაზღვრება, ამიტომ, წლის განმავლობაში დგინდება კონკრეტული მისამართები მონიტორინგის საფუძველზე. დამკვეთი არის პასუხისმგებელი, თუ რომელი ხე უნდა მოიჭრას კონკრეტულად“. დავების საბჭომ სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და თბილისის მერიას ახალი სატენდერო დავალების შექმნა დაავალა. დავების საბჭოს გადაწყვეტილებით სამუშაოს ადგილმდებარეობის განსაზღვრა „თბილისის ტერიტორიით“ ძალიან ზოგადი იყო, ამიტომ მერიას  მინიმუმ, იმ ხეთა ადგილმდებარეობა უნდა მიეთითებინა,  რომელთა მიმართაც მომსახურების გაწევის აუცილებლობა უკვე ცნობილი და დასაბუთებულია.
2013 წლის 28 თებერვალს თბილისის მერიამ განახლებული ტენდერი (სპა 130005213) გამოაცხადა, სადაც დავების განხილვის საბჭოს მიერ მითითებული შენიშვნები გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო. ტენდერი, ამჯერად, ჯამში 8850 ხის (2200 ხის მოჭრა, 650 ხის გადაბელვა, 6000 ხის ფორმირება) გადაბელვა–ფორმირებასა და მოჭრაზე იყო გამოცხადებული. ხეების რაოდენობა  3060 ძირით გაიზარდა, ხოლო შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებამ 300 000 ლარი შეადგინა( 20 000 ლარით გაიზარდა). თბილისის მერიამ მისამართებიც წარმოადგინა: ჯამში 16 მისამართი (მოსაჭრელი 8 ძირი ხე, გადასაბელი 19 და ხე რომელსაც ფორმირება ესაჭიროება 17 )ჯამში 44 ხე. განმეორებითი ტენდერი, ამჯერად, „უსაფრთხო სივრცის“ თავმჯდომარემ ანა გაბრიაძემ გაასაჩივრა. საჩივარში ვკითხულობთ:    „ დავალების შესწორება არ უნდა ჩაითვალოს დავების საბჭოს დავალების შესრულებად, რადგან ამ შესწორების შედეგად სატენდერო დოკუმენტაცია კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახდა. ნაცვლად 5 790 ძირი ხისა რომლის მისამართი არ იყო მითითებული, დღეისთვის არის 8 806 ძირი, რომლის ადგილმდებარეობა არ არის ცნობილი, და არანაირი საბუთით არ დასტურდება მსგავსი სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა. ჩდება კითხვა:  თუ არ არის ცნობილი ხის მდებარეობა,  საიდან არის ცნობილი,  რომ საჭიროა მისი მოჭრა, გადაბელვა ან ფორმირება.“   დავების საბჭომ აღნიშნული საჩივარი სრულად დააკმაყოფილა.  თბილისის მერიამ დავების საბჭოს  სასამართლოში უჩივლა.  სასამართლო პროცესში „უსაფრთხო სივრცის“ თავმჯდომარე ანა გაბრიაძე მესამე პირად იქნა ჩართული და ორგანიზაციის იურისტები ამ საკითხზე მუშაობდნენ. სასამართლომ, 2013 წლის 25 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით,  თბილისის მერიის სარჩელი არ დააკმაყოფილა. თბილისის მერიამ სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა.

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაციების მოძიების გზები სტატიაში:  „საჯარო ინფორმაციის მოპოვება ელექტრონულად; ნაწილი#4“  უკვე მოგაწოდეთ.  არასწორად გამოცხადებული ტენდერების შეწყვეტის უფლებამოსილება კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭოს აქვს.  არასწორად გამოცხადებული ტენდერების შეწყვეტის პრეცედენტები არსებობს. განვიხილავ ერთერთ მათგანს, რომელიც, თავისი სპეციფიკით, ძალიან საინტერესოა. 

 
საჯარო ინფორმაციის მოპოვება ელექტრონულად ბეჭდვა ელფოსტა
სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარებისთვის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია  ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა. საქართველოში ელექტრონული  სისტემის შემოღების შედეგად,   ინფორმაციის საჯაროობის  უზრუნველყოფის  მხრივ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. შეიქმნა საიტები, საიდანაც ინფორმაციის მოძიება, ყველა მსურველს მარტივად შეუძლია. ესენია: tas.ge -თბილისის არქიტექტურის სამსახურის საიტი; spa.ge -  ელექტრონული ტენდერების საიტი; napr.gov.ge საჯარო რეესტრის საიტი. იმისათვის, რომ საზოგადოება  ჩართული იყოს მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი  საკითხების გადაწყვეტაში, აუცილებელია მან იცოდეს საჯარო ინფორმაციის მოპოვების წესები. ჩვენი ორგანიზაციის ერთერთი ამოცანაა სწორედ მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფაა.  სამწუხაროდ, საზოგადოების  დიდი ნაწილი არ სარგებლობს საჯარო ინფორმაციის მოპოვების ელექტრონული სისტემით და ამის მიზეზი სწორედ იმ ელემენტარული წესების არცოდნაა, რასაც ამ და რამდენიმე მომდევნო სტატიაში შემოგთავაზებთ.
ნაწილი #3: როგორ მოვიპოვოთ ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია?
 
 
საჯარო ინფორმაციის მოპოვება ელექტრონულად ბეჭდვა ელფოსტა
სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარებისთვის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი  ასპექტია  ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა. საქართველოში ელექტრონული  სისტემის შემოღების შედეგად,   ინფორმაციის საჯაროობის  უზრუნველყოფის  მხრივ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. შეიქმნა საიტები, საიდანაც ინფორმაციის მოძიება, ყველა მსურველს მარტივად შეუძლია. ესენია: tas.ge -თბილისის არქიტექტურის სამსახურის საიტი; spa.ge -  ელექტრონული ტენდერების საიტი; napr.gov.ge საჯარო რეესტრის საიტი. იმისათვის, რომ საზოგადოება  ჩართული იყოს მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი  საკითხების გადაწყვეტაში, აუცილებელია მან იცოდეს საჯარო ინფორმაციის მოპოვების წესები. ჩვენი ორგანიზაციის ერთერთი ამოცანაა სწორედ მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფაა.  სამწუხაროდ, საზოგადოების  დიდი ნაწილი არ სარგებლობს საჯარო ინფორმაციის მოპოვების ელექტრონული სისტემით და ამის მიზეზი სწორედ იმ ელემენტარული წესების არცოდნაა, რასაც ამ და რამდენიმე მომდევნო სტატიაში შემოგთავაზებთ.
ნაწილი#2: როგორ გამოვიყენოთ საკადასტრო კოდი  ინფორმაციის მოსაძიებლად
წინა სტატიაში ჩვენ გასწავლეთ თუ როგორ მოიპოვოთ საკადასტრო კოდი. დღევანდელ სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ გამოვიყენოთ საკადასტრო კოდი მიწის ნაკვეთზე მშენებლობის წარმოების მასალების გასაცნობად.
პირველ რიგში, შევდივართ არქიტექტურის სამსახურის საიტზე tas.ge, ჩამონათვალში ვეძებთ ზოლს „ინტერაქტიული რუკა“ და ვაკლიკებთ.   პროგრამა გახსნის  რუკას, რომელსაც მარჯვენა მხარეს 2  საძიებო ზოლი აქვს. პირველივე ზოლში „რეგისტრირებული ნაკვეთები“ , ვწერთ ნაკვეთის საკადასტრო კოდს და ვაკლიკებთ  ღილაკს „ძებნა“. ნაკვეთი, რომელიც პროგრამამ გააწითლა, სწორედ ის ნაკვეთია, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ.
ნაკვეთის გამოსახულების თავზე, მარჯვენა კუთხეში, პატარ–პატარა ნიშნებს დაინახავთ. ვაკლიკებთ პირველივეს, რომელიც გამოიყურება, როგორც ლურჯ რგოლში ჩასმული ინგლისური ასო i-.  პროგრამა დაიწყებს არსებული ინფორმაციის დამუშავებას და თქვენ ახლა ნაკვეთის წითლად მონიშნულ გამოსახულებაზე უნდა დააკლიკოთ. ამ ყველაფრის გაკეთების შემდეგ, თქვენს წინ გაჩნდა ფანჯარა, რომელიც ყველა იმ ინფორმაციას მოიცავს, რომელიც ამ ნაკვეთზე მშენებლობის წარმოებას ეხება. როგორც წესი, ყველაზე ახალი განცხადება ჩამონათვალში ბოლოა.  გახსნით თქვენთვის საინტერესო განცხადებას. განცხადებაში თქვენ ნახავთ, თუ რას ეხება განცხადება,  რა პასუხი გასცა განცხადებაზე არქიტექტურის სამსახურმა და როგორია კომისიის შედეგი (თუ ასეთი არსებობს). შედეგის გასაგებად დააკლიკებთ ღილაკს  „შედეგის ნახვა“ და გაგიხსნით არქიტექტურის სამსახურის გადაწყვეტილების PDF ფაილს.
სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარებისთვის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი  ასპექტია  ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა. საქართველოში ელექტრონული  სისტემის შემოღების შედეგად,   ინფორმაციის საჯაროობის  უზრუნველყოფის  მხრივ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. შეიქმნა საიტები, საიდანაც ინფორმაციის მოძიება, ყველა მსურველს მარტივად შეუძლია. ესენია: tas.ge -თბილისის არქიტექტურის სამსახურის საიტი; spa.ge -  ელექტრონული ტენდერების საიტი; napr.gov.ge საჯარო რეესტრის საიტი. იმისათვის, რომ საზოგადოება  ჩართული იყოს მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი  საკითხების გადაწყვეტაში, აუცილებელია მან იცოდეს საჯარო ინფორმაციის მოპოვების წესები. ჩვენი ორგანიზაციის ერთერთი ამოცანაა სწორედ მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფაა.  სამწუხაროდ, საზოგადოების  დიდი ნაწილი არ სარგებლობს საჯარო ინფორმაციის მოპოვების ელექტრონული სისტემით და ამის მიზეზი სწორედ იმ ელემენტარული წესების არცოდნაა, რასაც ამ და რამდენიმე მომდევნო სტატიაში შემოგთავაზებთ. 

ნაწილი#2: როგორ გამოვიყენოთ საკადასტრო კოდი  ინფორმაციის მოსაძიებლად
 
საჯარო ინფორმაციის მოპოვება ელექტრონულად ბეჭდვა ელფოსტა
ნაწილი1: როგორ მოვიძიოთ ნაკვეთის საკადასტრო კოდი

სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარებისთვის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი  ასპექტია  ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა. საქართველოში ელექტრონული  სისტემის შემოღების შედეგად,   ინფორმაციის საჯაროობის  უზრუნველყოფის  მხრივ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. შეიქმნა საიტები, საიდანაც ინფორმაციის მოძიება, ყველა მსურველს მარტივად შეუძლია. ესენია: tas.ge -თბილისის არქიტექტურის სამსახურის საიტი; spa.ge -  ელექტრონული ტენდერების საიტი; napr.gov.ge საჯარო რეესტრის საიტი. იმისათვის, რომ საზოგადოება  ჩართული იყოს მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი  საკითხების გადაწყვეტაში, აუცილებელია მან იცოდეს საჯარო ინფორმაციის მოპოვების წესები. ჩვენი ორგანიზაციის ერთერთი ამოცანაა სწორედ მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფაა.  სამწუხაროდ, საზოგადოების  დიდი ნაწილი არ სარგებლობს საჯარო ინფორმაციის მოპოვების ელექტრონული სისტემით და ამის მიზეზი სწორედ იმ ელემენტარული წესების არცოდნაა, რასაც ამ და რამდენიმე მომდევნო სტატიაში შემოგთავაზებთ.
 
გამოკითხვა ეკოლოგიურ საკითხებზე ბეჭდვა ელფოსტა

gamokitxva

 
შეხვედრები სამთავრობო უწყებებთან ბეჭდვა ელფოსტა

ბოლო პერიოდში საგრძნობლად გაიზარდა იმ ადამიანთა  რაოდენობა, რომლებიც  თბილისში მწვანე საფარის შემცირებას ეწინააღმდეგებიან და ამის შესაჩერებლად სხვადასხვა ღონისძიებებს მიმართავენ. საზოგადოების ნაწილი მერიას და საკრებულოს  არასწორი ეკოლოგიური პოლიტიკის გატარებაში   ადანაშაულებს და გამწვანებული ტერიტორიების მშენებლობისგან დასაცავად რეალური ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს. მოსახლეობის აქტიურობამ პიკს მიაღწია რამდენიმე „ცხელ“, წერტილში, როგორიცაა:  ყოფილი ფსიქიატრიულის ტერიტორია –  ასათიანის #10, სადაც გამწვანებულ ტერიტორიას გაჩეხვა ემუქრება 8 ცათამბჯენის აშენების მიზნით;   კუს ტბის ფერდობი –  სადაც ტერიტორიაზე, რომელსაც ადრე ლანდშაფტურ–სარეკრეაციო ზონის სტატუსი ჰქონდა, სტატუსის ცვლილებისა და  გასხვისების შედეგად, რესტორნის აშენებაა დაგეგმილი;  წავკისი  – სადაც წავკისის ტყეში, თბილისის მერიის მიერ გასხვისებულ, დაახლოებით 20 ჰა მიწის ფარდობზე გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს.
მოსახლეობის პროტესტი პერმამენტულ აქციებში გამოიხატა.ამ თემაზე, გარემოს დაცვის სამინისტროსა და საკრებულოში რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა. გთავაზობთ ამ შეხვედრების ვიდეოჩანაწერებს.

ბოლო პერიოდში საგრძნობლად გაიზარდა იმ ადამიანთა  რაოდენობა, რომლებიც  თბილისში მწვანე საფარის შემცირებას ეწინააღმდეგებიან და ამის შესაჩერებლად სხვადასხვა ღონისძიებებს მიმართავენ. საზოგადოების ნაწილი მერიას და საკრებულოს არასწორი ეკოლოგიური პოლიტიკის გატარებაში   ადანაშაულებს და გამწვანებული ტერიტორიების მშენებლობისგან დასაცავად რეალური ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს.

 
პრეზიდენტის ბოლო მესიჯი ბეჭდვა ელფოსტა
საქართველოს პრეზიდენტმა ბავშვთა ქალაქ „მზიურის“ ტერიტორიის ნაწილს (დაახლოებით 36 000 კვ.მ.), 2013 წლის 2 სექტემბრის ბრძანებულებით,  განსაკუთრებული რეგულირების სარეკრეაციო ზონის სტატუსი მოუხსნა. შეგახსენებთ, რომ ტერიტორიას ეს სტატუსი 2010 წლის 21 ივლისის ბრძანებულებით, თავად პრეზიდენტმა მიანიჭა.
მზიურის  საზღვრები ოფიციალურად დადგენილი არ არის და მისი ფართობი პირობითად განსაზღვრულია  52 800 კვ.მეტრით, ხეობაში გაშენებული მწვანე საფარის განფენილობის მიხედვით.  ტერიტორია ნაკვეთებათაა დაყოფილი და დიდი ნაწილი კერძო საკუთრებაშია, თუმცა, საკუთრების მიუხედავად, ტერიტორიას სარეკრეაციო ზონა 2–ის სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული. გარდა ამისა, ტერიტორიას მშენებლობისგან  პრეზიდენტის ბრძანებულებაც იცავდა, რომლითაც „მზიურს“ განსაკუთრებული რეგულირების სარეკრეაციო ზონის სტატუსი მიენიჭა.
„მზიურის“  ფარგლებში უკანონოდ გასხვისებული ნაკვეთების შესახებ იურიდიული კვლევა „უსაფრთხო სივრცის“ საიტზე ჯერ კიდევ 2012  წლიდან დევს. კვლევაში ნათლად ჩანს, რომ პარკის საზღვრები  2000–2012 წლებში მკვეთრად შეიცვალა და  ნაკვეთებს კერძო მფლობელები გამოუჩნდნენ. 2012–2013 წლებში, კერძო მფლობელებმა, თავიანთი კუთვნილი ნაკვეთებისთვის სტატუსის შეცვლის მოთხოვნით,  თბილისის არქიტექტურის სამსახურს უამრავჯერ მიმართეს, მაგრამ სამსახური, უმრავლეს შემთხვევაში, მათ უარს ეუბნებოდა  და საფუძვლად პრეზიდენტის 2010 წლის 21 ივლისის ბრძანებულება მოჰყავდა.
2013 წლის 2 სექტემბერს, პრეზიდენტმა  ბრძანებულება გამოსცა, რომლითაც მზიურის ფარგლებში არსებულ თითქმის ყველა კერძო ნაკვეთს „განსაკუთრებული რეგულირების სარეკრეაციო ზონის“ სტატუსი მოუხსნა. ამ ნაკვეთების საკადასტრო კოდებია: 01.14.14.005.155;  01.14.14. 005.160;  01.10.16.008.013;  01.10.16.008.014;  01.10.16.008.015; 01.14.14.009.018;   01.14.14.005.072; 01.14.14005.073; 01.14.14.010.030;  01.14.14.005.095; 01.14.14.005.090; 01.14.14.005.134;  01.10.17.023.011;  01.10.17.023.006.
კერძო  ნაკვეთებზე ზემოთხსენებული  სტატუსის გაუქმება მესაკუთრეს ტერიტორიისთვის სარეკრეაციო ზონა2–ის სტატუსის შეცვლის შესაძლებლობას აძლევს (ზონალური შეთანხმებით), რის შედეგადაც, შესაძლებელია, „მზიურის“ ტერიტორიაზე ახალი მშენებლობები  ვიხილოთ.

 

საქართველოს პრეზიდენტმა ბავშვთა ქალაქ „მზიურის“ ტერიტორიის ნაწილს (დაახლოებით 4,7 ჰექტარი), 2013 წლის 2 სექტემბრის ბრძანებულებით,  განსაკუთრებული რეგულირების სარეკრეაციო ზონის სტატუსი მოუხსნა. შეგახსენებთ, რომ ტერიტორიას ეს სტატუსი 2010 წლის 21 ივლისის ბრძანებულებით, თავად პრეზიდენტმა მიანიჭა. 

 
აქციების ტალღა გამწვანებული ტერიტორიების დასაცავად ბეჭდვა ელფოსტა

გამწვანებული ტერიტორიების დაცვის მიზნით თბილისის საზოგადოების  ნაწილი საპროტესტო აქციებს რეგულარულად მართავს. მოსახლეობა სარეკრეაციო ზონების შენერჩუნებას და მათ მშენებლობისგან დაცვას ითხოვს. ორგანიზაცია „უსაფრთხო სივრცე“ გთავაზობთ საპროტესტო აქციების ვიდეოჩანაწერებს.

1) ასათიანის #10: საბურთალოს მოსახლეობა ყოფილი ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ტერიტორიაზე დაგეგმილ მშენებლობას აპროტესტებს და გამწვანებული ტერიტორიისთვის სარეკრეაციო სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. 

 
სანერგე მეურნეობა "საქართველოს ნერგები" ბეჭდვა ელფოსტა

სანერგე მეურნეობა მდებარეობს აღმაშენებლის ხეივანზე, ა/გ გრეკოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ფოტოები გადაღებულია თბილისის სანერგეში, სადაც იტალიიდან ჩამოტანილი ნერგებია, თუმცა "საქართველოს ნერგებს" აქვს სანერგე ყვარელში, სადაც ქართული ხეხილის ჯიშებია წარმოდგენილი.

 

 
გამოფენა: ჩუბიკა კარდენისთვის ბეჭდვა ელფოსტა
 
ფოტორეპორტაჟი ტაო–კლარჯეთიდან ბეჭდვა ელფოსტა
 
შემოდგომა ლისის ტბაზე ბეჭდვა ელფოსტა
 

9 აპრილისა და გიორგი ლეონიძის სახელობის ბაღები

9 აპრილისა და გიორგი ლეონიძის სახელობის ბაღები (ყოფილი ალექსანდრეს ბაღი) – გაშენდა 1859 წელს არქიტე...

თეთრი ტბა

გლდანის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის  განვითარების პროექტი 2008 წელს დაიწყო და 2013 წელს დასრულდებ...

დიღმის ტყე–პარკი

 დიღმის  მასივში, საქართველოს სამხედრო გზის, ახმეტელისა და ლუბლიანის ქუჩებს შორის მდებარეო...

ვერის ბაღი

ვერის ბაღი - (ყოფილი სერგეი კიროვის სახელობის ბაღი) – მდებარეობს მერაბ კოსტავასა და ნიკო ნიკოლა...

დენდრო პარკი

 საქართველოს  სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო  დეპარტამენტის დენდროლოგიური პარკი საქართ...

ვაკის პარკი

 ვაკის პარკი - გაშენებულია ვაკის ბოლოში, მთაწმინდის ქედის გაშიშვლებულ ფერდობსა და მის წინა...

ბოტანიკური ბაღი

 „ციხის ბაღი“  გაშენებული იყო თბილისის გარეუბანში, წავკისის ხევში.  1795 წელს აღა-მაჰ...

დედა ენის ბაღი

ე.წ. დედა ენის ბაღი გაშენებულია მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე. ბაღის გაშენება გადაწყდა მეორე მსოფლიო ო...

მზიური

მზიური _ საბავშვო ქალაქი ნოდარ დუმბაძის სახელობის. ქალაქის გაშენების იდეა ეკუთვნის ნოდარ დუმბაძეს ...

იპოდრომი

გერმანია-საბჭოთა კავშირის ომის შემდეგ საქართველოში დაიწყო ეროვნული საცხენოსნო თამაშების აღდგენა-აღორ...

რიყე

რიყე, ძველი თბილისის ერთ-ერთი უბანი, მდინარე მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, ავლაბარსა და ჩუღურეთს შორის...

 • 9 აპრილისა და გიორგი ლეონიძის სახელობის ბაღები

 • თეთრი ტბა

 • დიღმის ტყე–პარკი

 • ვერის ბაღი

 • დენდრო პარკი

 • ვაკის პარკი

 • ბოტანიკური ბაღი

 • დედა ენის ბაღი

 • მზიური

 • იპოდრომი

 • რიყე

 
რა ბედი ელის 2 მილიონ 640 ათას ლარს? ბეჭდვა ელფოსტა

ანუ, რამდენი ხე, ბუჩქი და ურნაა ქალაქში

 

26 სექტემბერს დავების საბჭოში „უსაფრთხო სივრცის“ 4 საჩივარი შევიდა, რომლითაც სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე გამოცხადებული 4 ტენდერი (სპა 130019990; სპა 130019989; სპა 130019988;  სპა 130019986) გასაჩივრდა. ტენდერების საერთო ღირებულებამ, ჯამში, 2 მილიონ 640 ათასი ლარი შეადგინა.  საჩივრების განხილვა დღეს, 17 საათზე იგეგმება.
თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის მიერ გამოცხადებულ ტენდერით, თბილისის რამდენიმე რაიონში  უნდა აღიწეროს  ხეები, ბუჩქები, ურნები, წყლის სოკოები, დეკორატიული ქოთნები, სკამები,კედლის სანათი, პროჟექტორი, მონუმენტი და ა.შ. ტენდერის შემსრულებელმა ორგანიზაციამ თან რუკაზე უნდა დაიტანოს თითოეული ობიექტი, თან განსაზღვროს რომელ ხეს უნდა ჩაუტარდეს ფორმირება, გადაბელვა, რომელია ხმელი, არახმელი და ა.შ. ამ ყველაფრის განსაზღვრა და შესრულება სპეციალურ ცოდნას მოითხოვს, სატენდერო დოკუმენტაციით კი  არ არის განსაზღვრული რა კვალიფიკაციის, რომელი პროფესიის  წარმომადგენლებმა უნდა განახორციელონ შესაბამისი მომსახურება;

26 სექტემბერს დავების საბჭოში „უსაფრთხო სივრცის“ 4 საჩივარი შევიდა, რომლითაც სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე გამოცხადებული 4 ტენდერი (სპა 130019990; სპა 130019989; სპა 130019988;  სპა 130019986) გასაჩივრდა. ტენდერების საერთო ღირებულებამ, ჯამში, 2 მილიონ 640 ათასი ლარი შეადგინა.  საჩივრების განხილვა დღეს, 17 საათზე იგეგმება. 

 
თოჯინების მუზეუმის ბედი პრაღასა და თბილისში ბეჭდვა ელფოსტა

პრაღა: თოჯინების მუზეუმი  ქალაქის ყველაზე ღირსშესანიშნავ ნაწილში

პრაღის სათამაშოების   მუზეუმი ერთერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია ქალაქში. მუზეუმი ქალაქის ძველ უბანში, ძველებურ კოშკშია განთავსებული, რომელიც სახლის სხვენს მოგვაგონებს: სავსეს ბევრი ძველი ნივთით და საიდუმლოებებით. აქ ერთმანეთის გვერდიგვერდ შეგიძლიათ ნახოთ   როგორც ანტიკური ხანის, ინდოელების მიერ პურისგან გაკეთებული სათამაშოები, ასევე თანამედროვე თოჯინები . პრაღის სათამაშოების მუზეუმი ერთერთი ყველაზე დიდია მსოფლიოში: იგი 5000–მდე ექსპონატს ითვლის, მათგან ყველაზე ძველი  ექსპონატის ასაკი კი  2000 წელს აღწევს. მუზეუმში განთავსებულ ექსპონატთა შორისაა  სახელგანთქმული თოჯინა ბარბი, რომელსაც გამოჩენილი დიზაინერების მიერ შექმნილი სამოსი ამშვენებს.

 
<< დაწყება < წინა 1 2 3 4 შემდეგი > ბოლოს >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTALgamokitxva