კიკვიძის ბაღი ბეჭდვა ელფოსტა

23 თებერვალს კიკვიძის ბაღიდან გაიტანეს მოჭრილი ხეები. ეს ორი ინტერვიუ კი ერთი დღით ადრე, 22 თებერვალს ჩავწერეთ, მაშინ, როდესაც  კოცონთან კიკვიძის ბაღის დამცველები თბებოდნენ.

 

ჩვენ ვესაუბრეთ ადგილობრივ მაცხოვრებელსა და თამარ გურჩიანს

 

 

 
gamokitxva