გუდიაშვილის მოედანი ბეჭდვა ელფოსტა

 

    ეს ინტერვიუები ეძღვნება გუდიაშვილის მოედანსაც, მაგრამ ამ ინტერვიუების მთავარი არსი არის საზოგადოებისა და ხელისუფლების ურთიერთობა.

ის, რაც ხდება დღეს თბილისში, - არის დიალოგის დეფიციტი. ვერ შედგება დიალოგი ჩვენ საერთო ძველ თბილისზე, ჩვენი  წინაპრების ქალაქზე, ჩვენს დღევანდელ ურთიერთობებზე და  სამოქალაქო საზოგადოების ხედვაზე, საქართველოს, როგორც სამყაროს პატარა ნაწილის განვითარებაზე.

ანა გაბრიაძე

 




gamokitxva