„მზიურის „სარჩელი არ დაქმაყოფილდა ბეჭდვა

2016 წლის 26 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამოაცხადა ,,მზიურის'' ერთ-ერთ ნაკვეთზე ფუნქციური ზონის ცვლილების საკითხთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც ,,უსაფრთხო სივრცე''–ს სარჩელი არ დაკმაყოფილდა.. შეგახსენებთ რომ, 2013 წლის სექტემბერში საკრებულომ ფუნქციური ზონა შეუცვალა მზიურის ერთ-ერთ ნაკვეთს და სარეკრეაციო ზონა 2 და სატრანსპორტო ზონა გადაკეთდა საზოგადოებრივ საქმიან ზონას, ანუ მასზე შესაძლებელი გახდა მრავალ სართულიანი კორპუსის მშენებლობა. ჩვენთვის დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩაბარებისთანავე ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება გასაჩივრდება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.