Safe Space Tbilisi

პარტნიორები


პროექტი „თბილისის ეკოლოგია“ 9.15.2011-12.31.2012 ბეჭდვა ელფოსტა

lososafespaceსაზოგადოების ინფორმირება თბილისის ეკოლოგური პრობლემების შესახებ

შექმნილა საიტი http://www.safespace-tbilisi.com/ (10700 ადამიანი)

და ორგანიზაციის ფეისბუქის გვერდი http://www.facebook.com/safespace.tbilisi (1852 მოწონება)

პროექტის მსვლელობისას   ეკოლოგირი პრობლემები გაშუქდა: ( 22-ჯერ სატელევიზიო ეთერში, 7- ჯერ რადიოთი, 6 -ჯერ ბეჭვდით მედიაში,8 -ჯერ ინტერნეტ მედიაში) 20 ვიდეოსიუჟეტი  განვათავსეთ საიტზე; 

42 ფოტორეპორტაჟი;

ვატარებდით გამოკითხვას  და ვავრცელებდით პეტიციებს;

პროექტის ფარგლებში მუშაობდა ცხელი ხაზი, შემოსულია 62 ზარი.

 

ადმინისტრაციული ორგანოების მონიტორინგი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით მივმართეთ  შემდეგ ორგანოებს: ქ.თბილისის მერიას, საჯარო რეესტრს, ეროვნულ არქივს, კულტურის სამინისტროს და სხ.( 300 წერილი);

ადმინისტრაციული საჩივრები-(22);

სასამართლო სარჩელები - 9  და  5 განცხადება პროკურატურაში, 1 კონტროლის პალატაში;

ვატარებდით თბილისის წყლის და ფიტოსანიტარულ მონიტორინგს.

 

ეკოლოგიური პრობლემების ადვოკატირება

მოქალაქეების 2 ჯგუფს, ( რომლებიც სარეკრიაციო ზონებს იცავენ), ვეხმარებოდით ადმინისტრაციულ ორგანოებში და სასამართლოში , პროკურატურაში (ორივე შემთხვევაში წარმატებით. 1- წარმატებული სასამართლო დავა. 2 - შესაძლებელი გახდა მშენებლობის ნებართვის შეჩერება).

 

საჯარო ინფორმაციის და სასამართლოს გადაწყვიტილებების ანალიზის შედეგად შესაძლებელი გახდა თბილისის ეკოლოგიის ძირითადი პრობლემების და მათი მიზეზების გამოვლენ 

არ არის ჩამოყალიბებული თბილისის პარკების ადმინისტრაციული მართვის სტრუქტურა. არც   ერთ პარკს არ ჰყავს დირექცია და ამ ობიექტების მოვლა აბარია მერიის ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურს, რომელიც ახორციელებს ამას ტენდენერების საფუძველზე.

მერიას არ გააჩნია  ნორმატიული აქტი, რომელიც განსაზღვრავდა მოვლა- პატრონობის წესებს ( აგრონომრების განმსაზღვრელი დოკუმენტი), შესბამისად, ტენდერები ცხადდება ზეპირსიტყვიერი რეკომენდაციების საფიძველზე.

თბილისში, როგორც ქუჩებში ასევე პარკებში (გარდა დიღმის ტყე-პარკისა) არ              ჩატარებულა ხე- მცენარეების ინვენტარიზაცია

მოშლილია ტექნიკურ წყალზე დაპროექტებული სარწყავი სისტემა.

თბილისის  პარკების ტერიტორიები დანაწევრებულია, არც ერთ პარკს  არ გააჩნია დამტკიცებული საზღვრები( წითელი ხაზები).  არც ეროვნულ არქივში და არც მერიის სამსახურებში არ მოიძებნა ძველი გენერალური გეგმით დამტკიცებული საზღვრები.

საკანონდებლო ბაზა ვერ უზრუნველყოფს ნარგავების სწორ მოვლას, გადაბელვას და მოჭრას) შედეგად ხეები მასიურად  იჩეხება

საკანონდებლო ბაზა ვერ უზრუნველყოფს გენერალური გეგმით სარეკრიაციო ზონად აღიარებული ტერიტორიების მშენებლობისგან დაცვას.

არ არის დაცული შიდაკვარტალული გამწვანება.

არ არის დამტკიცებული თბილისის ზღვის სანიტარული ზონები - ნაპირი დაბინძურებულია.

 

მონიტორინგმა გამოავლინა  ფაქტორები, რომელიც   ხელს უწყობს მწვანე საფარის შემცირებას

 

  1. თბილისის  არც ერთ პარკს  არ გააჩნია დამტკიცებული საზღვრები ( წითელი ხაზები).

სარეკრიაციო  ზონების ტერიტორიები დანაწევრებულია ნაკვეთებად

 

 

2    არ არის ჩამოყალიბებული თბილისის პარკების ადმინისტრაციული მართვის სტრუქტურა. არც   ერთ პარკს არ ჰყავს დირექცია და ამ ობიექტების მოვლა აბარია მერიის ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურს, რომელიც ახორციელებს ამას ტენდენერების საფუძველზე.

3. მერიას არ გააჩნია  ნორმატიული აქტი, რომელიც განსაზღვრავდა მოვლა- პატრონობის წესებს ( აგრონომრების განმსაზღვრელი დოკუმენტი) შესბამისად ტენდერები ცხადდება ზეპირსიტყვიერი რეკომენდაციების საფიძველზე.

 

4.     მასიურად გავრცელებულია მცენარეების დაავადებები.

 

6.    მოშლილია ტექნიკურ წყალზე დაპროექტებული ქალაქის სარწყავი სისტემა.

 

8.     ხე მცენარეები უსისტემოდ იჩეხება.

9.    თბილისის  წყალსაცავი და  ნაპირი დაბინძურებულია.

 

მდგომარეობის და საკანდებლო ბაზის  ანალიზის შედეგად გამოვლინდა

 

1  პარკების გასხვისების კანონდარღვევით ან უკანონობის დაკანონების გზით  ხდება.

 

2.  საკანონდებლო ბაზა ვერ უზრუნველყოფს:

3. ნარგავების სწორ მოვლას ( გადაბელვას და მოჭრას);

4. ტენდერების სწორ დაგეგმვას ( აგრონორმები);

5.სარეკრიაციო ზონად აღიარებული ტერიტორიების მშენებლობისგან დაცვას;

 

6.შიდაკვარტალური გამწვანებული ტერიტორიების დაცვას, რომლებსაც სარეკრიაციო სტატუსი არა აქვს;

 

7. თბილისი ზღვის სანიტარული    მდგომარეობის კონტროლს და დაცვას.

პროექტის ფარგლებში შესრულდა კვლევა თბილისის 4 სარეკრეაციო ზონის ურბანული და სამართლებრივი მდგომარეობის დასადგენად.  კვლევის შედეგად შეიქმნა რუკა, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე http://safespace-tbilisi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199%3A2012-11-22-00-50-55&lang=ka#.UekmrY0_uwY