Safe Space Tbilisi

პარტნიორები


საჯარო ინფორმაციის მოპოვება ელექტრონულად ბეჭდვა ელფოსტა
ნაწილი1: როგორ მოვიძიოთ ნაკვეთის საკადასტრო კოდი

სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარებისთვის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი  ასპექტია  ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა. საქართველოში ელექტრონული  სისტემის შემოღების შედეგად,   ინფორმაციის საჯაროობის  უზრუნველყოფის  მხრივ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. შეიქმნა საიტები, საიდანაც ინფორმაციის მოძიება, ყველა მსურველს მარტივად შეუძლია. ესენია: tas.ge -თბილისის არქიტექტურის სამსახურის საიტი; spa.ge -  ელექტრონული ტენდერების საიტი; napr.gov.ge საჯარო რეესტრის საიტი. იმისათვის, რომ საზოგადოება  ჩართული იყოს მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი  საკითხების გადაწყვეტაში, აუცილებელია მან იცოდეს საჯარო ინფორმაციის მოპოვების წესები. ჩვენი ორგანიზაციის ერთერთი ამოცანაა სწორედ მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფაა.  სამწუხაროდ, საზოგადოების  დიდი ნაწილი არ სარგებლობს საჯარო ინფორმაციის მოპოვების ელექტრონული სისტემით და ამის მიზეზი სწორედ იმ ელემენტარული წესების არცოდნაა, რასაც ამ და რამდენიმე მომდევნო სტატიაში შემოგთავაზებთ.
ზოგჯერ ადამიანის ცხოვრებაში დგება მომენტი, როდესაც  მას სჭირდება ინფორმაცია, რომელიც ყველასთვის  ხელმისაწვდომია, მაგრამ არ იცის, ის როგორ მოიპოვოს. ასეთ ინფორმაციას „საჯარო ინფორმაცია“ ეწოდება და მისი მოპოვების 2 გზა არსებობს: ელექტრონული და წერილობითი. პირველ შემთხვევაში, შევდივართ შესაბამისის უწყების შესაბამის ვებ–გვერდზე და მარტივი პროცედურების გავლით მოვიპოვებთ ინფორმაციას; მეორე შემთხვევაში, ვწერთ წერილს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს და  მისგან   წერილობით პასუხს ველოდებით.
ალბათ უკვე მიხვდით, რომ ყველაზე მარტივი გზა ინფორმაციის ელექტრონულად მოპოვებაა.  ამ შემთხვევაში, მხოლოდ შესაბამისი უწყების საიტების  და ელემენტარული წესების ცოდნაა საჭირო.  მე  შევეცდები დეტალურად აგიხსნათ ეს წესები და აგღჭურვოთ აუცილებელი და ძალიან სააჭირო ცოდნით.
წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია (რომელიც, რეალურად, ძალიან ხშირად ხდება):  ვთქვათ, თქვენი საცხოვრებელი სახლის მახლობლად მიწის ნაკვეთი გაიყიდა. თუ რის აშენებას აპირებენ იქ, არავინ  ამხელს. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ, თუ რისი აშენება იგეგმება თქვენი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ. ეს ინფორმაცია საჯაროა და მოპოვება ძალიან ადვილია, თქვენ მხოლოდ იმ ნაკვეთის საკადასტრო კოდის  ( საკადასტრო კოდი არის, ის ინდივიდუალური,  საიდენთიფიკაციო ნომერი, რომელიც აქვს საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მიწას-უძრავ ნივთს და რომელიც არ შეიძლება გაუმეორდეს  თუნდაც მეზობელ მიწის ნაკვეთებს) ცოდნა გჭირდებათ, რაზეც მშენებლობა იგეგმება.  იმისათვის, რომ გავიგოთ ნაკვეთის საკადასტრო კოდი, აუცილებელია ვიცოდეთ ნაკვეთის  მფლობელის სახელი და გვარი, ან მიწის ნაკვეთის ზუსტი მისამართი. შევდივართ საჯარო რეესტრის საიტზე napr.gov.ge  და საძიებო ზოლში ვაწკაპუნებთ  დეტალურ ძიებას. შემდეგ ვაწკაპუნებთ „ძებნას“  და საძიებო ზოლში ვწერთ ან მიწის ნაკვეთის ზუსტ მისამართს, ან მესაკუთრის სახელს და გვარს.
საჯარო ინფორმაციის  მოპოვების 2 გზა არსებობს: ელექტრონული და წერილობითი. პირველ შემთხვევაში, შევდივართ შესაბამისის უწყების შესაბამის ვებ–გვერდზე და მარტივი პროცედურების გავლით მოვიპოვებთ ინფორმაციას; მეორე შემთხვევაში, ვწერთ წერილს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს და  მისგან   წერილობით პასუხს ველოდებით.ალბათ უკვე მიხვდით, რომ ყველაზე მარტივი გზა ინფორმაციის ელექტრონულად მოპოვებაა.  ამ შემთხვევაში, მხოლოდ შესაბამისი უწყების საიტების  და ელემენტარული წესების ცოდნაა საჭირო.  მე  შევეცდები დეტალურად აგიხსნათ ეს წესები და აგღჭურვოთ აუცილებელი და ძალიან სააჭირო ცოდნით.წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია (რომელიც, რეალურად, ძალიან ხშირად ხდება):  ვთქვათ, თქვენი საცხოვრებელი სახლის მახლობლად მიწის ნაკვეთი გაიყიდა. თუ რის აშენებას აპირებენ იქ, არავინ  ამხელს. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ, თუ რისი აშენება იგეგმება თქვენი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ. ეს ინფორმაცია საჯაროა და მოპოვება ძალიან ადვილია, თქვენ მხოლოდ იმ ნაკვეთის საკადასტრო კოდის  ( საკადასტრო კოდი არის, ის ინდივიდუალური,  საიდენთიფიკაციო ნომერი, რომელიც აქვს საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მიწას-უძრავ ნივთს და რომელიც არ შეიძლება გაუმეორდეს  თუნდაც მეზობელ მიწის ნაკვეთებს) ცოდნა გჭირდებათ, რაზეც მშენებლობა იგეგმება.  იმისათვის, რომ გავიგოთ ნაკვეთის საკადასტრო კოდი, აუცილებელია ვიცოდეთ ნაკვეთის  მფლობელის სახელი და გვარი, ან მიწის ნაკვეთის ზუსტი მისამართი. შევდივართ საჯარო რეესტრის საიტზე napr.gov.ge  და საძიებო ზოლში ვაწკაპუნებთ  დეტალურ ძიებას. შემდეგ ვაწკაპუნებთ „ძებნას“  და საძიებო ზოლში ვწერთ ან მიწის ნაკვეთის ზუსტ მისამართს, ან მესაკუთრის სახელს და გვარს.
საჯარო ინფორმაციის მოპოვებისს 2 გზა არსებობს: ელექტრონული და წერილობითი.
პირველ შემთხვევაში, შევდივართ შესაბამისის უწყების შესაბამის ვებ–გვერდზე და მარტივი პროცედურების გავლით მოვიპოვებთ ინფორმაციას; მეორე შემთხვევაში, ვწერთ წერილს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს და  მისგან   წერილობით პასუხს ველოდებით.   
ალბათ უკვე მიხვდით, რომ ყველაზე მარტივი გზა ინფორმაციის ელექტრონულად მოპოვებაა.  ამ შემთხვევაში, მხოლოდ შესაბამისი უწყების საიტების  და ელემენტარული წესების ცოდნაა საჭირო.  მე  შევეცდები დეტალურად აგიხსნათ ეს წესები და აგღჭურვოთ აუცილებელი და ძალიან სააჭირო ცოდნით.     წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია (რომელიც, რეალურად, ძალიან ხშირად ხდება):  ვთქვათ, თქვენი საცხოვრებელი სახლის მახლობლად მიწის ნაკვეთი გაიყიდა. თუ რის აშენებას აპირებენ იქ, არავინ  ამხელს. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ, თუ რისი აშენება იგეგმება თქვენი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ. ეს ინფორმაცია საჯაროა და მოპოვება ძალიან ადვილია, თქვენ მხოლოდ იმ ნაკვეთის საკადასტრო კოდის  ( საკადასტრო კოდი არის, ის ინდივიდუალური,  საიდენთიფიკაციო ნომერი, რომელიც აქვს საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მიწას-უძრავ ნივთს და რომელიც არ შეიძლება გაუმეორდეს  თუნდაც მეზობელ მიწის ნაკვეთებს) ცოდნა გჭირდებათ, რაზეც მშენებლობა იგეგმება.  იმისათვის, რომ გავიგოთ ნაკვეთის საკადასტრო კოდი, აუცილებელია ვიცოდეთ ნაკვეთის  მფლობელის სახელი და გვარი, ან მიწის ნაკვეთის ზუსტი მისამართი. შევდივართ საჯარო რეესტრის საიტზე napr.gov.ge  და საძიებო ზოლში ვაწკაპუნებთ  დეტალურ ძიებას. შემდეგ ვაწკაპუნებთ „ძებნას“  და საძიებო ზოლში ვწერთ ან მიწის ნაკვეთის ზუსტ მისამართს, ან მესაკუთრის სახელს და გვარს.
ამის შემდეგ,  პროგრამა  ამ სახელსა და გვარზე არსებულ ყველა  სარეგისტრაციო წარმოებას ამოაგდებს. ჩამონათვალში,  თქვენ თქვენთვის სასურველი (მისამართის მიხედვით) უნდა იპოვოთ   და გახსნათ  იგი.  შემდეგ დააწკაპუნებთ „ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან“, და ამოგიგდებთ ამონაწერის PDF ფაილს. ამონაწერის გახსნის შემდეგ, ფურცლის მარჯვენა კუთხეში წერტილებით გამოყოფილ კოდს დაინახავთ: სწორედ ესაა საკადასტრო კოდი, რომელიც საჯარო ინფორმაციის მოპოვებაში ძალიან დაგეხმარებათ.
სულ მალე შემოგთავაზებთ სტატიას იმის შესახებ, თუ როგორ მოვიპოვოთ ინფორმაცია ნაკვეთზე დაგეგმილი მშენებლობის შესახებ.